'Ruimte voor ouders!' verschenen

 

Het boek 'Ruimte voor ouders!' is half januari verschenen bij uitgeverij SWP. Martine Borgdorff schreef het werk naar aanleiding van het congres 'Ruimte voor Ouderschap', dat de Iona Stichting in 2008 heeft georganiseerd.

Zelf zegt de schrijfster over het boek: 'In dit boek probeer ik te laten zien waar kinderen en hun ouders – als eerste aangewezenen voor het kinderwelzijn – op dit moment staan. Ik zet opvattingen en waarnemingen over opvoeding (en het gebrek daaraan) onder elkaar en laat zien dat het een misverstand is om te denken dat ouders het monopolie hebben op het welzijn van hun kind. Ik zal uitleggen dat ‘de opvoeding’ niet bestaat, en dat het dus ook weinig zin heeft om ouders daar op af te rekenen. Ik vertel waarom ouders geen behoefte hebben aan opvoedondersteuning of hulpverlening voor hun huis-, tuin- en keukenkind. Ik zal betogen wat ouders wél willen om hun kind te helpen hun eigen weg in het leven te vinden en wat kinderen echt nodig hebben, thuis en buitenshuis, in de kinderopvang en op school. Namelijk tijd, ruimte en vertrouwen.'

Meer informatie over het Iona initiatief 'Ruimte voor Ouderschap'.
Meer informatie over het boek: uitgeverij SWP.