•  
 • Antroposofie en Samenleving

  Het project Antroposofie en Samenleving bevordert de dienstbaarheid van de antroposofie aan de behoeften van de samenleving. Het ondersteunt instellingen op instituutsniveau. Daarbij bestaat grote behoefte aan leiderschap en persoonlijke ontwikkeling van medewerkenden. Lees meer »

 •  
 • Christine Gruwez

  Christine Gruwez is overtuigd dat de mens in staat is het eigen leven vorm te geven naar zijn beeld, hij is faber sui. Taal speelt daarbij een cruciale rol: in de wetenschap van de vrede, in de dialoog tussen Christendom en Islam, tussen westerse levensbeschouwingen en andere visies gaat het vooral om het begrijpen van elkaars taal. Lees meer »

 •  
 • Organische architectuur

  Met de tentoonstelling Organische Architectuur wil de Iona Stichting ideeën zichtbaar maken waarmee het thema 'bouwen op organische wijze' vernieuwd kan worden. Actuele thema's als ecologisch, duurzaam en sociaal komen hiermee in een bredere context te staan. Cultureel bepaalde bouwtradities uit diverse landen worden op eigentijdse wijze getransformeerd. Lees meer »

 •  
 • Ruimte voor Ouderschap

  Dit Iona project wekte belangstelling voor een politiek-maatschappelijk beleid dat meer kind en daarmee ook ouder georiënteerd is. Ouderschap-zonder-stress, met name in de periode met kleine kinderen, is van grote persoonlijke en maatschappelijke waarde. Lees meer »

 •  
 • Duurzame Gezondheidszorg

  Als vervolg op het gelijknamige boek en aan de hand van rondetafelgesprekken en een manifest is samen met creatieve vernieuwers in de gezondheidszorg een congres georganiseerd. Lees meer »