fiscale aspecten

 

Meer geven kost minder. Beeld: Vincent van Gogh

De Iona Stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor u is het voordeel dat uw schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De Iona Stichting heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen. 
 

Geefwet

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Meest opvallende fiscale maatregel is de invoering van een vermeerderaar op giften aan culturele instellingen. De overheid wil daarmee de giften aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. We leggen u de wijzigingen hieronder uit.

Hogere aftrek
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan de Iona Stichting met 25% verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250,- per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000,- per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder vermeerderaar.


Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel
Wilt u optimaal van de Geefwet en de vermeerderaar gebruikmaken, dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar te doen. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Schenkt u al aan Iona op basis van een bestaande periodieke gift, dan kunt u overwegen het extra bedrag dat u van de fiscus terugkrijgt aan ons te schenken, al dan niet in de vorm van een nieuwe periodieke gift.
 

Voorbeeld: 
Een schenker heeft een verzamelinkomen van € 45.000,=
De partner heeft een verzamelinkomen van     € 15.000,=
Het gezamenlijke inkomen is                                € 60.000,=

De periodieke schenking is per jaar                     € 1.500,=
Het belastingvoordeel is                                        €    606,=
De schenking kost netto                                         €   894,=

Gebruik van de vermeerderaar bij eenmalige giften
Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. De vermeerderaar van 25% is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s, zoals de Iona Stichting.


Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Ignaz Anderson of Sonja Bönisch via het secretariaat.