Aanvragen

een aanvraag bij iona?

Een verzoek heeft zin als u zich herkent in onze visie en werkwijze.

visie

Het bevorderen van initiatiefkracht is de kern van onze missie: financiële hulp en advies bij projecten van derden, maar ook het ontwikkelen van eigen ideeën, in de vorm van, onder andere, Iona Jaarinitiatieven. Op deze wijze wordt sociaal ondernemerschap actief in praktijk gebracht. Herkenbaar is hierbij onze integrale benaderingswijze van mens en wereld in een context die streeft naar transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De Iona Stichting wil een bedding bieden aan domein-overstijgende ontmoetingen.
Lees meer over onze visie.

doel

Het doel van de Iona Stichting is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. We richten ons op initiatieven van algemeen nut:

  • Cultuur
  • Euritmie
  • Gezondheidszorg
  • Humanitair
  • Jongeren
  • Landbouw & Voeding
  • Maatschappij
  • Onderwijs & Ontwikkeling
  • Pedagogie
  • Wetenschap

Het Bestuur laat zich bij haar overwegingen en besluiten inspireren door de antroposofie, door de religieuze dimensie van het leven en door de kunst, zonder zich tot deze inspiratiebronnen te beperken.

soorten aanvragen

Bij de Iona Stichting kunnen drie soorten aanvragen worden ingediend:

werkwijze

Uw verzoek wordt inhoudelijk beoordeeld op het secretariaat. De directeur bepaalt welke aanvragen besproken worden in de bestuursvergadering. De aanvragen die niet binnen de visie van de Iona Stichting passen, worden niet in de vergadering behandeld en ontvangen een bericht van afwijzing.

Het Dagelijks Bestuur van de Iona Stichting vergadert in principe één keer per maand.