projectaanvraag

Als uw project voldoet aan de algemene criteria en doelstellingen van de Iona Stichting kunt u een aanvraag indienen. Wij stellen prijs op een aanvraag waaruit het hart en de motivatie spreekt.

Lees het onderstaande zorgvuldig door voordat u begint met het indienen van een aanvraag. Zo bent u goed op de hoogte van de informatie die wij u gaan vragen. Daarnaast wijzen we u op het feit dat de projectomschrijving die u zult toevoegen van essentieel belang is.

wanneer aanvragen

De volledige aanvraag dient uiterlijk 14 dagen voor de vergadering in ons bezit te zijn. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als uw project al is gestart.

elke aanvraag is anders

Ieder verzoek om steun is anders en verdient een zorgvuldige afweging. Het kan voorkomen dat een aanvraag op de lijst van toezeggingen overeen lijkt te komen met uw project. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden.

geen vooraanvraag

Wij nemen geen vooraanvragen in behandeling. Mocht u twijfelen of uw aanvraag binnen de doelstellingen valt, neem dan telefonisch contact op met het secretariaat.

onderwerpen die wij niet ondersteunen

Hoewel het bestuur het zeer op prijs stelt om aanvragen te ontvangen waaruit het hart en de motivatie spreekt, zijn er onderwerpen die wij niet ondersteunen. Dit zijn de volgende:

 • projecten die al afgesloten zijn
 • projecten die al begonnen zijn ten tijde van het indienen van de aanvraag
 • gebouwen
 • boekuitgaven
 • vakantiekampen
 • patiëntenverenigingen
 • verzoeken om individuele noodhulp
 • schuld hulpverlening
 • podiumkunsten (professioneel)
 • films en documentaires

het indienen van uw aanvraag

Wij vragen u de volgende documenten aan uw aanvraag toe te voegen: een projectplan; een begroting met een dekkingsplan; een stichtingsakte (indien aanwezig). Zonder deze documenten wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Wij verzoeken u de kern van uw aanvraag kort te beschrijven in het gegevensoverzicht. Daarnaast ontvangen wij graag:

verplichte documenten

1. Projectomschrijving
Het meest essentiële document van uw aanvraag. Hier kunt u uw persoonlijke aanvraag doen. Wellicht heeft u een deel van de informatie al ingevuld, maar wij vragen u deze alsnog mee te nemen in uw projectomschrijving:

 • maximale grootte: 1500 woorden
 • korte omschrijving van het project
 • het ideaal achter de aanvraag
 • de doelgroep
 • plan van aanpak: wie doet wat en wanneer?
 • organisatie en samenwerkingspartners
 • duur van het project

2. Begroting met dekkingsplan

 • een uitsplitsing van de totale kosten
 • de verwachte inkomsten en uw eigen bijdrage
 • waar heeft u nog meer aangevraagd?
 • welk bedrag vraagt u aan de Iona Stichting?

3. Doet u een aanvraag namens een stichting of vereniging, voeg dan ook de stichtingsakte toe.

Hoe aan te leveren

U kunt uw aanvraag zowel digitaal (iona@iona.nl, de bijlage is niet zwaarder dan 1 MB) als per post sturen o.v.v. ‘Aanvraag’.

evaluatie

Om zicht te krijgen op de realisatie van uw project en de manier waarop onze stichting zo goed mogelijk ondersteuning kan bieden vragen wij u om een evaluatie. Drie maanden nadat het project is beëindigd ontvangt u hierover een e-mail.

Van projecten die lang lopend zijn verwachten wij een tussentijdse evaluatie, een half jaar nadat het project van start is gegaan.

Omdat we zeer geïnteresseerd zijn in het persoonlijke verhaal achter het verloop van het project, zult u geen vragenlijst ontvangen. Wel geven we enige richtlijnen voor het maken van de evaluatie.

Een eventuele nieuwe aanvraag nemen wij alleen in overweging als wij een evaluatie van het voorgaande project hebben ontvangen.


Delen

Vergaderdata

De complete aanvraag dient uiterlijk 14 dagen voor de vergadering in ons bezit te zijn. De directeur bepaalt of een aanvraag wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering.

2018

 • 12 december

2019

 • 8 januari
 • 14 februari
 • 12 maart

22 maart Jaarvergadering. Meer informatie volgt via de website.

 • 10 april
 • 14 mei
 • 11 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 9 december