studiefinanciering

Voor de aanvrager is studiefinanciering het sluitstuk van een initiatief bij uitstek: het vernieuwen van je eigen leven! Onze schenkers zien in dat studenten aan specifieke beroepsopleidingen in veel gevallen geen studiefinanciering van de overheid krijgen. Om praktische redenen beperken wij ons tot een aantal opleidingsinstituten in Europa.

opleidingen waarmee wij een verbinding hebben

Nederland

Duitsland

Zwitserland

voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen:

 • indien we een verbinding hebben met de opleiding
 • indien u niet ouder bent dan 35 jaar
 • vanaf het tweede studiejaar
 • voor een eerste beroepsopleiding
 • wanneer de aanvraag ons drie maanden vóór aanvang van de studie bereikt heeft

Het indienen van een aanvraag

U stuurt uw verzoek voor studiefinanciering per mail naar iona@iona.nl met alle verplichte documenten zoals hieronder vermeld.

Verplichte bijlagen

De volgende bijlagen zijn verplicht: zonder deze documenten wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

 • uw motivatie om de opleiding te volgen
 • een bewijs van inschrijving van de opleiding
 • een referentie van iemand uit uw omgeving
 • een kopie van uw paspoort
 • een bericht van de penningmeester/administrateur van de opleiding dat ter plaatse alle financieringsmogelijkheden voor uw studie zijn onderzocht
 • de ingevulde vragenlijst studiefinanciering

Uw aanvraag zal in de bestuursvergadering worden behandeld. Bij een positief besluit worden de gelden naar de opleiding overgemaakt.

evaluatie

Na afloop van het studiejaar vraagt de Iona Stichting om een evaluatie. Voor ons is het van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en voor de student is dit een manier om te reflecteren op het afgelopen jaar.

Wat staat er in de evaluatie?
– Hoe is het studiejaar verlopen?
– Wat ging goed en wat zou u de volgende keer anders doen?
– Hoe zijn de financiën verlopen?

 


Delen

Vergaderdata

De complete aanvraag dient uiterlijk 14 dagen voor de vergadering in ons bezit te zijn. De directeur bepaalt of een aanvraag wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering.

2019

 • 8 januari
 • 14 februari
 • 11 maart

22 maart Jaarvergadering.

 • 10 april
 • 14 mei
 • 11 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 9 december