Nieuws

25 september 2018

Bijeenkomst 16 november

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst op 16 november. Centraal staat de relatie tussen aanvragers, schenkers en de Iona Stichting. Aan de hand van deze avond willen we gezamenlijk onderzoeken welke rol de stichting de komende periode kan spelen in de maatschappij.

In de afgelopen jaren heeft de Iona Stichting zich steeds weer opnieuw de vraag gesteld: “welke wereld kunnen wij samen met onze aanvragers en schenkers creëren?”

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we gezocht naar een onderliggend universeel waarde-kader, een ethisch fundament, zoals voor ons zichtbaar is geworden in bijvoorbeeld het Earth Charter of in het kompas dat door de jaren heen is ontwikkeld samen met anderen. Ons reisdoel is daarbij helder: Mens en Wereld (aarde en mede-mens) in samenhang uniek te verbinden. Een kompas is hierbij behulpzaam. Het helpt ons als stichting samen met onze schenkers en aanvragers initiatieven/projecten te ontwikkelen welke actueel én zinvol zijn. Het kompas is daarmee een praktisch instrument om idealen vorm te geven en te beoordelen.

Meer informatie:

Praktische informatie

  • Locatie: Het West-Indisch Huis, Herenmarkt 99 in Amsterdam
  • Tijd: 16.30-21.30 uur

Om organisatorische redenen verzoeken wij u om zich aan te melden.

Aanmelden voor 16 november