Nieuws

19 november 2019

Vertrek directeur

Ignaz Anderson heeft in goed overleg besloten om na meer dan 15 jaar zijn werkzaamheden voor de Iona Stichting te beëindigen. Tot het einde van 2019 heeft hij zijn taken afgebouwd en overgedragen aan bestuur en medewerkers.

De Iona Stichting is Ignaz zeer dankbaar voor zijn grote inzet de afgelopen jaren. Hij heeft op velerlei gebied verbinding en beweging weten te bewerkstelligen. Ignaz heeft de ambitie om zijn kennis en netwerk te blijven inzetten voor maatschappelijke vernieuwing. Voor de Iona Stichting blijft hij beschikbaar voor advies en samenwerking.

Op gepaste wijze zal tijdens de jaarvergadering op 16 september 2020 afscheid genomen worden van Ignaz.

Namens het bestuur van de Iona Stichting,

Edward de Boer (voorzitter)