Nieuws

22 december 2019

Aanvragen alleen nog maar digitaal

De Iona Stichting werkt sinds december 2019 met een nieuw online aanvraagsysteem.

Voor u als aanvrager betekent dit dat u op een andere manier uw aanvraag zal gaan indienen. U logt in via het systeem en vervolgens doorloopt u de stappen die u worden voorgelegd. Lees de handleiding (voor aanvragen of voor studiefinanciering) om te weten welke stappen dit zijn.

Ondanks deze stap naar een betere stroomlijning van alle administratieve handelingen blijft het bestuur de persoonlijke projectomschrijving van essentieel belang vinden. U wordt tijdens het proces gevraagd om deze omschrijving te uploaden.

Meer informatie vindt op de pagina’s projectaanvraag en studiefinanciering.

Neem bij vragen contact op met het secretariaat, zodat zij u verder kunnen helpen. Let wel: het kantoor van de Iona Stichting is gesloten vanaf vrijdag 20 december t/m vrijdag 3 januari 2020. Maandag 6 januari 2020 zijn wij weer bereikbaar.