Nieuws

7 januari 2019

Aanvragen alleen nog maar digitaal

De Iona Stichting neemt alleen nog maar digitale aanvragen in behandeling. Dit besluit heeft alles te maken met de digitalisering van deze tijd en daarmee ook van de stichting. Het oude systeem was niet berekend op de enorme hoeveelheid documenten die tegenwoordig opgeslagen worden. Daarnaast zorgt de vernieuwde manier van werken voor meer overzicht op het secretariaat en zal het eenvoudiger worden om de status van een aanvraag te bekijken.

Voor u als aanvrager betekent dit dat u op een andere manier uw aanvraag zal gaan indienen. U krijgt een eigen account, waardoor u de status van uw verzoek kunt volgen. De informatie die de stichting vraagt blijft hetzelfde, maar u zult aan de hand van het proces duidelijk uitgelegd krijgen welke gegevens nodig zijn om de aanvraag geldig in te dienen.

Ondanks deze stap naar een betere stroomlijning van alle administratieve handelingen blijft het bestuur de persoonlijke projectomschrijving van essentieel belang vinden. Deze omschrijving maakt u zelf en zult u uiteindelijk digitaal versturen via uw eigen portaal.

Neem bij vragen contact op met het secretariaat, zodat zij u verder kunnen helpen.