Nieuws

11 oktober 2021

Werkbijeenkomst Apocalypse op 2 juli

In samenwerking met priester Lisette Buisman, wetenschapper Kees Zoeteman en kunstenares Carin Anderson organiseert de Iona Stichting op zaterdag 20 november a.s. de werkconferentie Apocalypse nu: werken aan innerlijk houvast. Locatie is het Vreedehuis (Riouwstraat 1) in Den Haag.

Aan de hand van de thema’s wetenschap/zakenwereld, religie en kunst zal via werkgroepen actief met het onderwerp aan de slag worden gegaan.

Doel is om gezamenlijk de schatten van de Apocalypse toegankelijk en werkzaam te maken voor de uitdagingen in onze tijd en bij te dragen aan het bepalen van de eigen positie hierin.

Onder aan deze pagina kunt u zich aanmelden.

Inhoudelijk

De Apocalypse wordt in de media gezien in klimaatverandering, migratie, kunstmatige intelligentie, het ‘kolonialisme’ van grote ICT-bedrijven en de globalisering die niet alleen economische goederen en financiële diensten, maar ook ziekteverwekkende virussen razendsnel over de hele wereld verspreidt. Tegenover de angst voor deze grote veranderingen staat een wegsmeltend houvast in religieuze waarden die vaak achterblijven in het op een geloofwaardige manier betekenis geven aan deze veranderingen.

Is de Apocalypse alleen een mythische beschrijving van de ondergang van de uiterlijke wereld? Of is hierin ook de inspiratie te vinden die ons opwekt tot een ontwaken van onze innerlijk kracht die helpt antwoorden te vinden op angst en arrogantie die in de wereld om ons heen hoogtij vieren.

Praktisch

Lisette Buisman zal de werkconferentie openen met een toelichting op de 7 apocalyptische zegels van de in 2011 overleden Eva Mees (violiste en kunstzinnig therapeute, ze heeft de opleiding voor kunstzinnige therapie de Wervel  samen met haar man, de arts Leen Mees, in Nederland opgericht). Deze zegels zijn een inspiratie uit de Apocalypse van Rudolf Steiner. Eva heeft deze richtlijnen voor de zegels op eigen wijze in pastel vormgegeven.

Kees Zoeteman zal vervolgens een lezing geven met als titel: omgaan met de moderne vormen van goed en kwaad.

In de middag zullen drie werkgroepen aan de slag gaan met de thema’s kunst (onder begeleiding van Carin Anderson), religieuze introspectie (onder begeleiding van Lisette Buisman) en via gesprekken op wetenschappelijk/zakelijk vlak (onder begeleiding van Kees Zoeteman met Volkert Engelsman, CEO Eosta, en Astrid van Zon, eindverantwoordelijke zorgboerderij Urtica de Vijfsprong en de aanwezigen. Kees heeft ook een website aan de Apocalypse gewijd: www.project-apocalypse.nl).

Dagvoorzitter is Ignaz Anderson.

Programma

Er kunnen helaas maar een zeer beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Voor deelname vragen we een kleine kostenvergoeding.

  • 09.30 – 10.00 uur: inloop
  • 10.00 – 11.00 uur:   toelichting Lisette Buisman op apocalyptische zegels van Eva Mees, onder muzikale begeleiding
  • 11.30 – 12.30 uur:   lezing Kees Zoeteman: Omgaan met moderne vormen van goed en kwaad
  • 12.30 – 13.30 uur:   lunch
  • 13.30 – 16.00 uur:   twee keer drie werkgroepen op het gebied van kunst, wetenschap/zakelijk en religie
  • 16.00 – 16.30 uur:   terugblik en Apocalypse nu
  • 16.30 uur: einde

Aanmelding

Apocalypse 2 juli 2022

U koopt hier uw toegangsbewijs via iDEAL. Per email ontvangt u de persoonlijke reserveringscode. Mocht u geen gebruik kunnen maken van iDEAL, dan verzoeken we u contact op te nemen met het kantoor van de Iona Stichting: 020-6233353 of via iona@iona.nl.
  • 0,00 €