Nieuws

7 april 2018

Jaarvergadering 2018: Bewegend Verbinden, Verbindend Bewegen

Op 6 april 2018 vond in het Amsterdamse West-Indische Huis de jaarvergadering van de Iona Stichting plaats. Het thema was Bewegend Verbinden, Verbindend Bewegen. Het jaarverslag over 2017 werd nader toegelicht en werd dieper ingegaan op het beleidsplan. 

Het begin van de inleiding in het jaarverslag door directeur Ignaz Anderson was als volgt:

De samenleving is voortdurend in beweging. Net als de seizoenen bevindt de maatschappij zich in een dynamiek van verandering, ontwikkeling, ontplooiing. De Iona Stichting staat vol in deze beweging en wil hierin bedding bieden en verbinden.
Verleden jaar schreven we ons jaarverslag met als thema: ‘Wakker blijven voor wat ertoe doet’. Ieder van ons zal merken dat dit primair een individuele aangelegenheid is. Blijf ik voldoende wakker voor hetgeen er wezenlijk toe doet? Hoe weet ik dit; lees ik dit in kranten, radio, tv of sociale media? Zo ja, hoe lees, luister of kijk ik dan? Helpen we elkaar om wakker te blijven; of zelfs om wakker te worden? Word ik wellicht in slaap gesust voor wat ertoe doet of gemanipuleerd via commercieel opgezet hersenonderzoek hetgeen me de indruk geeft dat iets er zeker toe doet?