Nieuws

25 januari 2019

Jaarvergadering 22 maart 2019

Scheppen vanuit een universeel ‘waarden kader'

Op 22 maart 2019 vond in het Amsterdamse West-Indische Huis de jaarvergadering van de Iona Stichting plaats. We stonden stil bij het thema “Scheppen vanuit een universeel waarden kader” Het jaarverslag over 2018 werd nader toegelicht.