Nieuws

21 januari 2020

Vacature directeur

Wij zijn op zoek naar een nieuwe directeur. U kunt de tekst op de website lezen of de officiële vacture inzien.

Functie

De Iona Stichting zoekt een energieke en geïnspireerde directeur voor drie dagen per week (0,6 fte). De functie start zo mogelijk op 1 juni 2020.

Organisatie

De Iona Stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat statutair uit 7 personen. Vanuit het algemeen bestuur wordt er een dagelijks bestuur aangewezen, bestaand uit voorzitter, penningmeester en secretaris plus twee leden. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het secretariaat te Amsterdam. Het secretariaat bestaat uit vier personen. Het secretariaatsteam wordt operationeel geleid door één van deze personen.

Profiel

 • Inhoudelijk deskundig op het gebied van antroposofie en haar werkgebieden
 • Uitstekende verbinder, bij voorkeur reeds beschikkend over een relevant netwerk
 • Ervaring met (her)profilering
 • Sterk in fondsenwerving en contacten met stakeholders
 • Sterk in financieel beheer, o.a. begroting, financiële administratie, beleggingen
 • Ervaring met het (coachend) leidinggeven van een klein gemotiveerd en bevlogen team

Binnen de opdracht van de directeur liggen twee grote, met elkaar samenhangende aandachtsgebieden:

 • Vormgeven van visie en beleid in afstemming met bestuur en schenkers
 • Het toekomstbestendig maken van de organisatie

De directeur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur wat de directeur graag met raad en daad terzijde staat.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De ontwikkeling en uitvoering van beleid op zodanige wijze dat de door het bestuur vastgestelde beleidsdoelen behaald worden
 • Werven van schenkingen en relatiebeheer met schenkers en toekomstige erflaters
 • Voorbereiden van de agenda van bestuursvergaderingen
 • Voorbereiden van besluitvorming, o.a. over projectaanvragen
 • Extern vertegenwoordigen van de stichting naar oa co-financiers en antroposofische organisaties
 • Vertegenwoordigen van collegafondsen in binnen- en buitenland
 • Initiëren en coördineren van Iona (jaar) initiatieven en evenementen
 • Nauwe samenwerking met bestuurssecretaris
 • Financieel beheer, o.a. overleg met de beleggingsadviseur

Wat we bieden

Een tijdelijk dienstverband van 24 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Het salaris is marktconform en afhankelijk van ervaring. We bieden een pensioenregeling.

Contact

Om te solliciteren graag vóór vrijdag 21 februari 2020 uw motivatiebrief + CV richten aan: het bestuur van de Iona Stichting via iona@iona.nl.
Bij vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Selma Steenhuisen, algemeen bestuurslid, via selmasteenhuisen@protonmail.com.

Er zijn twee sollicitatie rondes waarbij het hele bestuur en het secretariaat betrokken is.
De eerste ronde vindt plaats in week 10, de tweede ronde in week 11.

Disclaimer: de Iona Stichting doet de sollicitatieprocedure in eigen beheer, acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.