downloads

Bent u op zoek naar de statuten, het beleidsplan of het jaarverslag van de Iona Stichting? Op deze pagina kunt u de stukken downloaden. Daarnaast hebben we documenten en filmpjes bij elkaar gezet die samen het geheel vormen waar de stichting zich nu door laat inspireren.

ANBI, Statuten en beleidsplan

Jaarverslagen

Mocht u jaarverslagen willen lezen die niet op de website zijn gepubliceerd, neem dan contact op met het secretariaat.

Dat wat er speelt

  • Het Earth Charter. De Iona Stichting onderschrijft het Handvest van de Aarde, een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren. Zij hebben onder andere de Earth Charter game ontwikkeld.
  • Een verkenning van ons geldsysteem; problemen en mogelijke oplossingen, 2012. Publicatie van Economy Transformers in samenwerking met OxfamNovib, gefinancierd vanuit de Iona Stichting.

Informatie rondom Theorie U

Overige informatie


Delen