mensen

Bureau

Robert Viëtor

directeur

Robert heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid. Hij studeerde politicologie en onderwijskunde in Amsterdam. Robert werkte jarenlang in het bedrijfsleven en in het onderwijs als onder meer adviseur, docent/trainer en bestuurder. Hij is gericht op verbondenheid, ontwikkeling en koers. Een plezierig en betekenisvol proces is ook belangrijk.

Christine Geertsema

verbindingsadviseur

Christine verzorgt de verbinding tussen bestuur en secretariaat. Daarnaast houdt zij zich bezig met de werkprocessen en deelt ze taken met Robert. Ze wordt geraakt als mensen met bezieling iets in de wereld willen zetten. Christine is op zoek naar en waardeert het eigene in ieder mens.

Frouke Flieringa

projectadviseur

Frouke studeerde kunstgeschiedenis aan de RU te Leiden. Zij geeft inhoudelijk advies aan het bestuur over de aanvragen. Frouke werkt ook parttime voor de Haëlla Stichting in Den Haag, is actrice bij het Amsterdam Chamber Theatre en zingt wereldmuziek in het a capella kwartet Rusalki.

Marlies Gallenkamp

projectmedewerker en communicatie

Marlies is verantwoordelijk voor communicatie, evaluatie en de algemene zaken van het bureau. Ze is ook verantwoordelijk voor deze website. Zij laat zich inspireren door de verscheidenheid aan initiatieven en ideeën. Het boeit haar hoe mensen alternatieven zoeken om een verschil te maken.

Sonja Telman

financiën

Naast de boekhouding handelt Sonja alle lopende financiële zaken af. Daarnaast is zij gastvrouw voor de bezoekers. Zij heeft veel plezier in haar werk. Niet alleen omdat de Iona Stichting initiatieven financieel ondersteunt, maar indien nodig ook ondersteuning biedt via advies en samenwerking. Sonja ziet de Iona Stichting als spil om aanvragers en projecten met schenkers te verbinden en waar mogelijk de samenwerking met collega stichtingen te zoeken.

Clarine Campagne

projectleider antroposofie & samenleving

Clarine is werkzaam als organisatieontwikkelaar en coach. Door het Propedeutisch Jaar aan de Vrije Hogeschool kwam Clarine in contact met antroposofie. Zij is projectleider van het Iona initiatief Antroposofie & Samenleving.

Leden bestuur

Bas Holvast

voorzitter

Bas werkt als (interim)bestuurder, coach en adviseur. Hij raakt geïnspireerd als hij mensen en organisaties ontwikkelstapjes ziet zetten, die soms groter blijken dan ze lijken! Geld en de werking ervan is één van zijn aandachtsgebieden.

Solveigh Bijkerk

vice-voorzitter

Solveigh is arbeidsrechtjurist en partner bij het advocatenkantoor BIJ Advocaten. Zij hangt het motto aan dat oplossen meer is dan winnen en gaat er vanuit dat conflicten meer dimensies hebben dan alleen juridische. Dit verder exploreren is een passie van haar, waarbij de antroposofie haar inspireert. Voor Solveigh is de stichting, naast de andere verfrissende impulsen, de ideale manier om het onderzoek naar de verhoudingen tussen mensen vanuit de juridische-antroposofische invalshoek te stimuleren.

Lars Talsma

toezichthouder financiën

Lars werkt als manager Support&Change bij een bank. Hij heeft er plezier in om cijfers tot leven te brengen zodat deze meer gaan betekenen. Binnen de Iona Stichting zet hij zich in om te werken met geld; niet als doel, maar als middel om een groter ideaal te realiseren.

Romée van der Vorm

toezichthouder toekenningen

Romée is zich zeer bewust van de urgenties van deze tijd. Ze is veel bezig met wat dit vraagt van de samenleving en de mensen daarbinnen. 'We moeten verantwoordelijkheid nemen. Lang niet altijd even makkelijk', zo ervaart zij. Zij ziet haar betrokkenheid bij de Iona Stichting als een manier om hier concreet invulling aan te geven. Romée studeerde aan de HEAO in Utrecht en volgde ook de antroposofisch georiënteerde opleiding van “pedagogiek van het kleine kind” in Zeist.

Andrea Davina

lid

Andrea gelooft dat kunst in samenwerking met andere disciplines en kennisvelden een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Ze volgde de postacademische opleiding Philantropic Studies. Andrea organiseert en initieert projecten waarbij het realiseren van verbindingen en ontmoetingen voorop staat. Voorheen was zij werkzaam als vermogensadviseur in wealth management.

Jan Huisman

lid

Jan werkt als organisatieadviseur bij Hasper en van der Torn. Een belangrijke focus daarbij is het verbinden van persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling.

Johannes Kronenberg

lid

Johannes is werkzaam aan het Goetheanum in Dornach, Zwitserland waar hij het team van de Jeugdsectie ondersteunt. Met wortels in de kunsten en duurzaamheidswetenschappen vormt de klimaatvraag als spiegel van onze samenleving een rode draad in het streven naar nieuwe leidbeelden.

Michiel ter Horst

erelid

Michiel beschouwt de stichting als de rode draad in zijn leven, onder meer door de hartelijke verbondenheid met de mensen waarmee hij mag samenwerken. Vanwege zijn voortdurende betrokkenheid is Michiel in 2013 benoemd tot erebestuurslid.