mensen

Bureau

Robert Viëtor

directeur

Robert heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid. Hij studeerde politicologie en onderwijskunde in Amsterdam. Robert werkte jarenlang in het bedrijfsleven en in het onderwijs als onder meer adviseur, docent/trainer en bestuurder. Hij is gericht op verbondenheid, ontwikkeling en koers. Een plezierig en betekenisvol proces is ook belangrijk.

Christine Geertsema

bestuurssecretaris

Christine verzorgt de verbinding tussen bestuur en secretariaat. Daarnaast houdt zij zich bezig met de werkprocessen. Ze wordt geraakt als mensen met bezieling iets in de wereld willen zetten. Ze is op zoek en waardeert het eigene in ieder mens.

Frouke Flieringa

projectadviseur

Frouke studeerde kunstgeschiedenis aan de RU te Leiden. Zij geeft inhoudelijk advies aan het bestuur over de aanvragen. Frouke werkt ook parttime voor de Haëlla Stichting in Den Haag, is actrice bij het Amsterdam Chamber Theatre en zingt wereldmuziek in het a capella kwartet Rusalki.

Marlies Gallenkamp

projectmedewerker en communicatie

Marlies is verantwoordelijk voor communicatie, evaluatie en de algemene zaken van het bureau. Ze is ook verantwoordelijk voor deze website. Zij laat zich inspireren door de verscheidenheid aan initiatieven en ideeën. Het boeit haar hoe mensen alternatieven zoeken om een verschil te maken.

Sonja Telman

financiën

Sonja doet de boekhouding en regelt de betalingen. Daarnaast is ze gastvrouw voor de bezoekers. Zij vindt haar werk voor de Iona Stichting erg leuk, omdat ze te maken heeft met mensen die zich willen inzetten om iets goeds in de wereld te bewerkstelligen.

Clarine Campagne

Projectleider Antroposofie & Samenleving

Clarine is werkzaam als organisatieontwikkelaar en coach. Door het Propedeutisch Jaar aan de Vrije Hogeschool kwam Clarine in contact met antroposofie. Zij is projectleider van het Iona initiatief Antroposofie & Samenleving.

Leden bestuur

Edward de Boer

Voorzitter

Edward wordt gefascineerd door dynamieken in organisaties. Hij werkt op het grensvlak van organisatieontwikkeling en opleiding en professionele scholing. In dat kader begeleidt hij organisaties en teams in binnen- en buitenland. Edward is gespecialiseerd in het thema intuïtie, leiderschap en besluitvorming. Hij doet hier onderzoek in en treedt regelmatig op als spreker voor dit thema.

Jan Huisman

Penningmeester

Jan werkt als organisatieadviseur bij Hasper en van der Torn. Een belangrijke focus daarbij is het verbinden van persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling.

Romée van der Vorm

Secretaris

Romée is zich zeer bewust van de urgenties van deze tijd. Ze is veel bezig met wat dit vraagt van de samenleving en de mensen daarbinnen. 'We moeten verantwoordelijkheid nemen. Lang niet altijd even makkelijk', zo ervaart zij. Zij ziet haar betrokkenheid bij de Iona Stchting als een manier om hier concreet invulling aan te geven. Romée studeerde aan de HEAO in Utrecht en volgde ook de antroposofisch georiënteerde opleiding van “pedagogiek van het kleine kind” in Zeist.

Solveigh Bijkerk

Vice-voorzitter

Solveigh is arbeidsrechtjurist en partner bij het advocatenkantoor BIJ Advocaten. Zij hangt het motto aan dat oplossen meer is dan winnen en gaat er vanuit dat conflicten meer dimensies hebben dan alleen juridische. Dit verder exploreren is een passie van haar, waarbij de antroposofie haar inspireert. Voor Solveigh is de stichting, naast de andere verfrissende impulsen, de ideale manier om het onderzoek naar de verhoudingen tussen mensen vanuit de juridische-antroposofische invalshoek te stimuleren.

Selma Steenhuisen

Lid Algemeen Bestuur

Selma werkt op de raakvlakken van sociaal ondernemerschap en onderwijs. Ze geeft les en ontwikkelt graag nieuwe manieren om les te geven. Ze wil jongeren inspireren om bij te dragen aan een duurzame toekomst. De Iona stichting is voor haar een ideale plek om de vinger aan de pols te houden van maatschappelijke vernieuwingen en samenwerking.

Andrea Davina

Lid Algemeen Bestuur

Andrea gelooft dat kunst in samenwerking met andere disciplines en kennisvelden een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Ze volgde de postacademische opleiding Philantropic Studies. Andrea organiseert en initieert projecten waarbij het realiseren van verbindingen en ontmoetingen voorop staat. Voorheen was zij werkzaam als vermogensadviseur in wealth management.

Lars Talsma

Lid Algemeen Bestuur

Lars werkt als manager Support&Change bij een bank. Hij heeft er plezier in om cijfers tot leven te brengen zodat deze meer gaan betekenen. Binnen de Iona Stichting zet hij zich in om te werken met geld; niet als doel, maar als middel om een groter ideaal te realiseren.

Johannes Kronenberg

Lid Algemeen Bestuur

Johannes is werkzaam aan het Goetheanum in Dornach, Zwitserland waar hij het team van de Jeugdsectie ondersteunt. Met wortels in de kunsten en duurzaamheidswetenschappen vormt de klimaatvraag als spiegel van onze samenleving een rode draad in het streven naar nieuwe leidbeelden.

Michiel ter Horst

Erelid

Michiel beschouwt de stichting als de rode draad in zijn leven, onder meer door de hartelijke verbondenheid met de mensen waarmee hij mag samenwerken. Vanwege zijn voortdurende betrokkenheid is Michiel in 2013 benoemd tot erebestuurslid.