mensen

Bestuur

Edward de Boer

Voorzitter

Edward wordt gefascineerd door dynamieken in organisaties. Hij werkt op het grensvlak van organisatieontwikkeling en opleiding en professionele scholing. In dat kader begeleidt hij organisaties en teams in binnen- en buitenland. Edward is gespecialiseerd in het thema intuïtie, leiderschap en besluitvorming. Hij doet hier onderzoek in en treedt regelmatig op als spreker voor dit thema.

Jan Huisman

Penningmeester

Jan werkt als organisatieadviseur bij Hasper en van der Torn. Een belangrijke focus daarbij is het verbinden van persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling.

Romée van der Vorm

Secretaris

Romée is zich zeer bewust van de urgenties van deze tijd. Ze is veel bezig met wat dit vraagt van de samenleving en de mensen daarbinnen. 'We moeten verantwoordelijkheid nemen. Lang niet altijd even makkelijk', zo ervaart zij. Zij ziet haar betrokkenheid bij de Iona Stchting als een manier om hier concreet invulling aan te geven. Romée studeerde aan de HEAO in Utrecht en volgde ook de antroposofisch georiënteerde opleiding van “pedagogiek van het kleine kind” in Zeist.

Clarine Campagne

Lid Algemeen Bestuur

Clarine is werkzaam als organisatieontwikkelaar en coach. Door het Propedeutisch Jaar aan de Vrije Hogeschool kwam Clarine in contact met antroposofie. Zij is projectleider van het Iona initiatief Antroposofie & Samenleving.

Maarten Roest Crollius

Lid Algemeen Bestuur

Maarten is werkzaam bij de Waldorf School Kennemerland / Kleverpark. Zijn werk en zijn bestuursschap zijn in lijn met de idealen van de individuele ontwikkeling van de mens en de creatie van ruimte en groei.

Selma Steenhuisen

Lid Algemeen Bestuur

Selma werkt op de raakvlakken van sociaal ondernemerschap en onderwijs. Ze geeft les en ontwikkelt graag nieuwe manieren om les te geven. Ze wil jongeren inspireren om bij te dragen aan een duurzame toekomst. De Iona stichting is voor haar een ideale plek om de vinger aan de pols te houden van maatschappelijke vernieuwingen en samenwerking.

Michiel ter Horst

Erebestuurslid

Michiel beschouwt de stichting als de rode draad in zijn leven, onder meer door de hartelijke verbondenheid met de mensen waarmee hij mag samenwerken. Vanwege zijn voortdurende betrokkenheid is Michiel in 2013 benoemd tot erebestuurslid.

Secretariaat

Christine Geertsema

Waarnemend directeur

Christine is waarnemend directeur sinds het vertrek van Ignaz Anderson. Daarnaast blijft zij de verbinding verzorgen tussen bestuur en secretariaat.

Frouke Flieringa

Projectadviseur

Frouke studeerde kunstgeschiedenis aan de RU in Leiden. Zij werkt ook parttime voor de Haëlla Stichting in Den Haag, is actrice bij het Amsterdam Chamber Theatre en zingt wereldmuziek in het a capella kwartet Rusalki.

Marlies Gallenkamp

Algemeen & Evaluatie

Marlies houdt zich bezig met de algemene zaken van het secretariaat en de evaluatie. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor deze website.

Sonja Telman

Algemeen & Financiën

Sonja doet de boekhouding en regelt de betalingen. Daarnaast is ze gastvrouw voor de bezoekers. Zij vindt haar werk voor de Iona Stichting erg leuk, omdat ze te maken heeft met mensen die zich willen inzetten om iets goeds in de wereld te bewerkstelligen.