Antroposofie & Samenleving

Project Antroposofie & Samenleving

De Iona Stichting neemt initiatieven en werft en ontvangt gelden voor culturele, sociaal-maatschappelijke vernieuwing. Zij put inspiratie uit de antroposofie en wil bevorderen dat ontwikkelingen in de samenleving en antroposofie elkaar vinden en versterken.

Antroposofie wordt in de samenleving momenteel concreet werkzaam in verschillende werkgebieden zoals het veld van de gezondheidszorg, het onderwijs, de landbouw en voeding. Ook aan het gebied van organisatieontwikkeling, het sociale veld, de kunsten en de persoonlijke ontwikkeling heeft antroposofie veel bijgedragen.
Door de verbindingen tussen de Iona Stichting en de werkgebieden die vanuit de antroposofie zijn voortgekomen, ontstonden er beelden van de capaciteiten en ontwikkelthema’s die in deze werkgebieden leven. Het project Antroposofie & Samenleving (A&S) is geïnitieerd om met mensen uit de werkgebieden initiatieven te kunnen nemen die bijdragen aan de maatschappelijke werkzaamheid (en vrolijkheid) van de werkvelden. We vinden het belangrijk om de mensen te steunen die zich vanuit hun idealen en met bewustzijn inzetten voor kleine en grote mensen, voor de levende wezens op deze aarde en voor de aarde zelf.

Kenmerk van het project A&S is de organisatie van activiteiten waardoor mensen vanuit verschillende werkgebieden elkaar ontmoeten hetgeen wederzijdse inspiratie bevordert. Gezondheidsvragen hebben immers vaak een (zelf)opvoedingskant en hebben een directe relatie met voeding en dus landbouw. En zo is dat ook voor vele andere vraagstukken.

De Iona Stichting heeft een groot netwerk en werkt samen met o.a. leraren, artsen, filosofen, therapeuten, (sociaal) kunstenaars, ondernemers, organisatieontwikkelaars, mensen uit de academische wereld en zet dit netwerk graag in voor activiteiten voor de werkgebieden.
Vanuit het project A&S zijn o.m vele leergesprekken voor leidinggevenden georganiseerd, retraites voor persoonlijke ontwikkeling, scholing in algemene eigentijdse antroposofie, verdieping van de menskunde en inspiratiedagen voor organisatieontwikkeling.

Voor komend jaar zijn momenteel de hieronder beschreven projecten in ontwikkeling. Daarnaast staan wij open voor initiatieven en vragen van medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en andere bij genoemde organisaties betrokken mensen.

Activiteiten voorjaar 2020

Tenzij anders vermeld kunt u voor meer informatie over een activiteit een mail sturen aan projectleider Clarine Campagne: clarinecampagne@gmail.com

Werkmiddag meditatie, 25 januari 2020 (Driebergen of Zeist)
Samen met Jaap van de Weg, de Algemene Sectie van de AViN en mensen uit verschillende werkgebieden wordt wederom een werkdag over Meditatie georganiseerd. Deze dag gaat om meer zicht krijgen op de scholingsweg en het meditatieve contact met de geestelijke wereld; oefeningen doen en ervaringen uitwisselen. Hoe kan mediteren over mens-zijn en wereld versterkend zijn voor je eigen leven en voor in je werk?
Duur: 1 dag
Aanmelding: clarinecampagne@gmail.com

Antroposofische Menskunde, 11 februari 2020 (Zeist)
We werken aan ‘gevoel voor karma krijgen’ via inleidingen, gesprek en het onderzoeken van twee biografieën van deelnemers. We besteden aandacht aan de relevantie van deze manier van onderzoeken voor je concrete werk en leven. Voor dit initiatief wordt samengewerkt met de arts Christina van Tellingen.
Duur: 5 x een middag en avond
Meer informatie: Menskunde 2019-2020
Aanmelding: clarinecampagne@gmail.com

Verdieping van het boek Homo universalis, 13 maart 2020
Een inspiratiemiddag- en avond met Klaas van Egmond voor leidinggevenden over zijn nieuwe boek Homo universalis. Dit gaat over zijn assenkruis als hulp bij visieontwikkeling en over zijn oproep actief naar het midden toe te bewegen. Wat is helpend en wat werkt er tegen? Verder gaan we in op de karakteristieken van deze tijd en de vraag wat juist organisaties met een antroposofische impuls kunnen bijdragen aan een gezonde toekomst van mens en wereld.
Duur: middag en avond
Aanmelding: clarinecampagne@gmail.com

Goetheanum Meditation World Wide, 16-19 april 2020 (Dornach)
De Iona Stichting werkt vanaf de start van dit initiatief mee aan Goetheanum Meditation Initiative World Wide: een internationaal netwerk voor mensen die, met anderen, werken met Antroposofische Meditatie. In 2017 organiseerde GMIWW een grote open conferentie Living Connections, met name gericht op geïnteresseerde jonge mensen en medewerkers in de werkgebieden. Als je hiervoor warm loopt nodigen we je graag uit voor een internationale bijeenkomst in Dornach om samen te werken aan meditatie en om een nieuwe Living Connections conferentie over Meditatie op te zetten.
Duur: 4 dagen
Aanmelding: clarinecampagne@gmail.com

Activiteiten die geweest zijn herfst 2019:

Achtergrond van de antroposofie, 29 oktober 2019 (Amsterdam)
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de meer verborgen achtergronden van de antroposofie, de geestelijke wezens en de essentie van de eenheid van het goddelijke en het menselijke is er een verdiepingsmiddag- en avond met Michiel ter Horst, kenner van vroeg-christelijke inspiratiebronnen, als nieuwe toegang tot de antroposofie. Er zijn korte inleidingen, maar je eigen vragen zijn ook essentieel. Deze bijeenkomst is tevens een verkenning van een mogelijke reeks bijeenkomsten rond dit thema met de uitdagende vraag hoe deze esoterische achtergronden van belang zijn voor het maatschappelijke werk/leven.
Duur: 1 middag en avond
Plaats: Iona Stichting, Herengracht 276, Amsterdam
Kosten € 30,- incl. koffie, thee en soep
Aanmelding: clarinecampagne@gmail.com

Grondsteenspreuken, 6 november 2019 (Zeist)
Veel organisaties die zijn opgericht vanuit een antroposofische impuls hebben een Grondsteen, in de vorm van een spreuk, een fysieke ‘steen’ of beide. Wordt deze Grondsteen echt gezien? Wat kan de Grondsteen (nog meer) betekenen voor jou en je team? En hoe kan het opnieuw verbinden of nieuw maken daarvan een enthousiasmerend proces vormen voor je organisatie?
We werken samen met medewerkers van diverse organisaties en de Antroposofische Vereniging aan een bijzondere middag over de werkzaamheid van de Grondsteenspreuken van antroposofische organisaties en de Grondsteenspreuk van de antroposofie.
Duur: 1 middag (14.00-17.30 uur)
Meer informatie: flyer en via Motief
Aanmelding: secretariaat@antroposofie.nl

Beroepstraining Antroposofie, 8/9 november 2019 (Zeist)
Een gedegen en in je werk toepasbare verdieping in antroposofie voor leidinggevenden en medewerkers. We oefenen om de drie- en vierledigheid in mens en organisatie werkzaam te maken, we werken aan waarnemingstraining, menskunde en scholing en gebruiken intervisie gericht op het inzetten van een verbetering in je werkveld. Ook komen er sprekers vanuit verschillende werkvelden en achtergronden.
Duur: 7 x 2 dagen
Meer informatie: Folder Beroepstraining Antroposofie 2019-2020 (de aanmeldingslink in deze folder is verouderd. Gebruik de link hieronder)
Aanmelding: www.motief.online/evenement/beroepstraining-antroposofie-2019

Verdieping Antroposofische Menskunde, 22/23 november 2019 (Zeist)
Voor mensen met enige ervaring in Antroposofische Menskunde wordt met Christina van Tellingen een tweedaagse georganiseerd waarin we spreken over werken vanuit het besef van karma, ervaringen uitwisselen daarover en oefeningen doen aan een biografie. Een basisboek voor dit werk is Kijk op karma van Ate Koopmans, Lili Chavannes en Paul Wormer.
Duur: 2 dagen
Meer informatie: Menskunde 2019-2020
Aanmelding: clarinecampagne@gmail.com

Sociale Kunst, 28, 29, 30 november 2019 (Zeist)
Met professor Shelley Sacks wordt aan een Intensive Social Sculpture and Connective Practice gewerkt. De basis komt voort uit een Mastertraject aan de Oxford Brookes Universiy. Dit is tevens de start van een traject Developing capacities needed for shaping a living eco-social future.
Duur: 3 dagen 2019 en nieuwe cursussen in 2020: driemaal 3 dagen
Meer informatie: Sociale Kunst
Aanmelding: clarinecampagne@gmail.com


Delen

Meer informatie en aanmelding via clarinecampagne@gmail.com

Aanvragen 3

Meer weten?

Stuur voor meer informatie een mail aan projectleider Clarine Campagne: clarinecampagne@gmail.com