Iona Initiatieven

Een Iona Jaarinitiatief wordt door het Algemeen Bestuur in een bepaald jaar, conform de statuten, geïnitieerd met een bepaald budget en moet dan binnen vijf jaar tot stand komen.

Mocht dat niet slagen, dan wordt de reservering voor het project geannuleerd. Deze statutaire opdracht heeft de stichting uitzonderlijk veel opgeleverd. Wij weten uit eigen ervaring wat er bij het initiëren van een actueel project komt kijken en dat komt ons bij de beoordeling van aanvragen en bij de advisering van initiatieven goed van pas.

Op deze pagina komt u verder meer te weten over de volgende initiatieven van de stichting:

  • Atelier Antroposofie & Samenleving
  • Living Architecture

indeling

De stichting hanteert de volgende indeling:

  • 2017: Onderwijsvraagstukken. Uitvoering: 100 jaar Vrije School in 2019
  • 2018: Gezondheidszorg. Uitvoering: conferentie in 2021
  • 2019: De religieuze dimensie van het leven. Uitvoering: bijeenkomst over de Apocalyps in voorjaar 2022
  • 2020: Tuinen, Landschap & landbouw. Uitvoering wordt nog bepaald
  • 2021: Kunsten. Uitvoering wordt nog bepaald
  • 2022: Filosofie & Antroposofie. Uitvoering wordt nog bepaald

Atelier Antroposofie & Samenleving

Het gezamenlijke veld van antroposofische organisaties heeft een grote maatschappelijke impact, veel groter dan meestal gedacht wordt. Toch is er veel te verbeteren, met name in het spanningsveld tussen de voor leerlingen, cliënten en patiënten vereiste sfeer van rustige aandacht, de budgetterings-, beheers- en verantwoordingstechnieken van de huidige tijd en de vernieuwingsnoodzaken om toekomstbetrokken te blijven. In het project Atelier Antroposofie & Samenleving kijken wij met leidinggevenden van antroposofische organisaties samen in dat spanningsveld en helpen wij om bruggen te slaan tussen de krachtenvelden in die organisaties.

Projectleider is Clarine Campagne. Samen met anderen heeft ze Atelier Antroposofie & Samenleving opgezet, gericht op antroposofie, sociale kunst en contemplatief onderzoek. Kijk voor meer informatie over activiteiten en initiatieven op de website: Atelier Antroposofie & Samenleving.

Living Architecture

In het kader van het Iona architectenjaar 2000 kwam, in nauwe samenwerking met architect Pieter van der Ree, de tentoonstelling Organische Architectuur, mens en natuur als inspiratie voor het bouwen op organische wijze tot stand. Inmiddels is de tentoonstelling op diverse plaatsen te zien geweest. Begin 2013 stond de tentoonstelling in Tallinn, Estland en in 2017 in de Filipijnen.

Met de tentoonstelling wordt geprobeerd ideeën zichtbaar te maken waarmee de architectuur vernieuwd kan worden. Actuele thema’s als ecologisch, duurzaam en sociaal komen hiermee in een bredere context te staan. Cultureel bepaalde bouwtradities uit diverse landen kunnen op eigentijdse wijze getransformeerd worden.

Bij de tentoonstelling is een uitgebreide Duits- en Nederlandstalige catalogus verschenen met als titel: Organische architectuur, mens en natuur als inspiratiebron voor het bouwen en een actuele Engelse brochure Living Architecture Balancing Nature, Culture and Technology beide van geschreven door Pieter van der Ree.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website Living Architecture.

U kunt ook contact opnemen met het bureau.


Delen
Organisatie

Meer weten?

Voor meer informatie over een Iona Initiatief kunt u contact opnemen met het bureau: 020-6233353 of iona@iona.nl