Iona Initiatieven

Een Iona Jaarinitiatief wordt door het Algemeen Bestuur in een bepaald jaar, conform de statuten, geïnitieerd met een bepaald budget en moet dan binnen vijf jaar tot stand komen.

Mocht dat niet slagen, dan wordt de reservering voor het project geannuleerd. Deze statutaire opdracht heeft de stichting uitzonderlijk veel opgeleverd. Wij weten uit eigen ervaring wat er bij het initiëren van een actueel project komt kijken en dat komt ons bij de beoordeling van aanvragen en bij de advisering van initiatieven goed van pas.

Op deze pagina komt u verder meer te weten over de volgende initiatieven van de stichting:

  • Antroposofie & Samenleving
  • Living Architecture
  • Bernard Lievegoed Academisch Netwerk

indeling

De stichting hanteert de volgende indeling:

  • 2017: Onderwijsvraagstukken. Uitvoering: 100 jaar Vrije School
  • 2018: Gezondheidszorg. Uitvoering wordt nog bepaald
  • 2019: De religieuze dimensie van het leven. Uitvoering wordt nog bepaald
  • 2020: Tuinen, Landschap & landbouw. Uitvoering wordt nog bepaald
  • 2021: Kunsten. Uitvoering wordt nog bepaald
  • 2022: Filosofie & Antroposofie. Uitvoering wordt nog bepaald

Antroposofie & Samenleving

Het gezamenlijke veld van antroposofische organisaties heeft een grote maatschappelijke impact, veel groter dan meestal gedacht wordt. Toch is er veel te verbeteren, met name in het spanningsveld tussen de voor leerlingen, cliënten en patiënten vereiste sfeer van rustige aandacht, de budgetterings-, beheers- en verantwoordingstechnieken van de huidige tijd en de vernieuwingsnoodzaken om toekomstbetrokken te blijven. In ons project Antroposofie & Samenleving kijken wij met leidinggevenden van antroposofische organisaties samen in dat spanningsveld en helpen wij om bruggen te slaan tussen de krachtenvelden in die organisaties.

Projectleider is Clarine Campagne. Zij organiseert onder andere leergesprekken voor leidinggevenden, jaarcursussen Antroposofie en Werk, algemene Theorie U dagen, intervisie voor directeuren en leidinggevenden en zij treedt in contact met de betreffende koepelorganisaties. Zie voor meer informatie en een overzicht van de activiteiten de pagina van A&S.

De Iona Stichting blijft het werken vanuit deze inspiratie bevorderen.

Living Architecture

In het kader van het Iona architectenjaar 2000 kwam, in nauwe samenwerking met architect Pieter van der Ree, de tentoonstelling Organische Architectuur, mens en natuur als inspiratie voor het bouwen op organische wijze tot stand. Inmiddels is de tentoonstelling op diverse plaatsen te zien geweest. Begin 2013 stond de tentoonstelling in Tallinn, Estland en in 2017 in de Filipijnen.

Met de tentoonstelling wordt geprobeerd ideeën zichtbaar te maken waarmee de architectuur vernieuwd kan worden. Actuele thema’s als ecologisch, duurzaam en sociaal komen hiermee in een bredere context te staan. Cultureel bepaalde bouwtradities uit diverse landen kunnen op eigentijdse wijze getransformeerd worden.

Bij de tentoonstelling is een uitgebreide Duits- en Nederlandstalige catalogus verschenen met als titel: Organische architectuur, mens en natuur als inspiratiebron voor het bouwen en een actuele Engelse brochure Living Architecture Balancing Nature, Culture and Technology beide van geschreven door Pieter van der Ree.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website Living Architecture.

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.

Bernard Lievegoed Academisch Netwerk

Het Lievegoed Fonds voor Wetenschap is een Fonds op Naam binnen de Iona Stichting en richt zich op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Het netwerk stimuleert de ontmoeting tussen wetenschappers, mede ook ter wille van het beoordelen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Leden van het Lievegoed Academisch Netwerk worden uitgenodigd voor een aantal bijeenkomsten per jaar om met elkaar over actuele onderwerpen te spreken.

Het Lievegoed Academisch Netwerk valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Iona Stichting. De stichting heeft in dit kader een curatorium benoemd, bestaande uit de hoogleraren Edith Lammerts van Bueren, Klaas van Egmond en Jaap Sijmons.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Het Lievegoed Academisch Netwerk heeft een eigen Statuut.


Delen
Organisatie

Meer weten?

Voor meer informatie over een Iona Initiatief kunt u contact opnemen met het secretariaat: 020-6233353 of iona@iona.nl