anbi

ANBI Iona Stichting

De Iona Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan de Iona Stichting zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Voor het invullen van uw belastingformulieren is het van belang ons RSIN nummer te weten: 002961738.


Delen