eenmalig & periodiek

Een schenker kan voldoende geïnformeerd zijn en op grond daarvan spontaan tot een schenking komen, al of niet met een aangegeven bestemming.

eenmalige schenking

Steun aan de Iona Stichting is naast een donatie ook een bewuste intentie en derhalve een spiritueel gegeven. Niet zelden is persoonlijk overleg gewenst. Dit overleg kan plaatsvinden op uw initiatief of op ons initiatief. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u blijk heeft gegeven van bijzondere interesse in bepaalde projecten.

De Iona Stichting heeft een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status, waardoor uw giften aan de stichting, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar zijn van de belasting. Op de pagina fiscale aspecten hebben we per schenkingsmogelijkheid de belastingvoordelen voor u op een rij gezet.

belastingvoordeel eenmalige schenking

Bij schenkingen gelden voor de aftrekbaarheid de grenzen van ten minste 1% en ten hoogste 11% van uw belastbare som.

Meer informatie over het voordeel vindt u op de pagina fiscale aspecten.

periodieke schenking

U kunt ook besluiten om structureel minimaal vijf jaar een schenking te doen: een periodieke schenking. In een overeenkomst met de Iona Stichting legt u vast dat u minstens één keer per jaar een vast bedrag overmaakt. Het grote voordeel is dat het bedrag volledig aftrekbaar is. Voor u een gunstige manier om steun te bieden aan projecten die u aan het hart liggen.

Door een periodieke schenking aan uw Fonds op Naam kunt u gebruik maken van ons netwerk en onze expertise. Op die manier kunt u het uitgavenbeleid van uw fonds vorm geven.

Rekenvoorbeeld periodieke schenking

In onderstaande tabel ziet u voor verschillende bedragen wat uw voordeel kan zijn. Deze berekeningen gaan uit van een (gezamenlijk) inkomen van € 35.000,-.

uw schenking: belastingvoordeel: uw schenking kost u netto:
€ 250,- € 101,- € 149,-
€ 420,- € 170,- € 250,-
€ 850,- € 343,- € 507,-

overeenkomst

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 is dit niet meer nodig. U legt de gift vast in een schriftelijke overeenkomst met de Iona Stichting. U kunt deze overeenkomst hieronder downloaden. Via het bureau kunnen we u een papieren versie sturen.

Overeenkomst praktisch

  • Klik op de link om het word document te downloaden: Overeenkomst periodieke schenking.
  • U vult het formulier op de computer in door op de velden te klikken.
  • Print het document uit en onderteken het.
  • Stuur het formulier per post, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, naar het bureau: Iona Stichting, Herengracht 276, 1016 BX Amsterdam.
  • Na verwerking van uw gegevens ontvangt u van ons een transactienummer.

Delen
vernieuwde website

Meer weten?

Wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheid van een schenking? Bel of mail dan met het bureau: 020-6233353 of iona@iona.nl