nalaten & legateren

Met bijzondere toewijding verzorgt de Iona Stichting doel en motief van erfstellingen en legaten. Particulieren vermaken een legaat of hun erfenis aan de Iona Stichting met het oog op continuïteit in de zorg voor bepaalde doelen.

Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is helaas niet voldoende.

De stichting is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft de Iona Stichting alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. De stichting en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap.

De stichting krijgt een legaat

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij.

Ook een legaat aan de Iona Stichting wordt in een testament vastgelegd. In dat geval is de Iona Stichting benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Handelswijze stichting

Wij streven er naar om vooraf een duidelijk beeld te krijgen van de idealen die de erflater wil meegeven. Wanneer de intenties van de erflater niet omschreven zijn, of anderszins bij ons bekend, komen de gelden ten goede aan het Ionafonds, waardoor alle aandachtsgebieden van de Iona Stichting gesteund kunnen worden.


Delen