persoonlijke ontwikkeling

Naast ondersteuning voor specifieke antroposofische beroepsopleidingen is het fonds Onderwijs & Ontwikkeling bestemd voor verschillende vormen van zelfontwikkeling op werkgebied. U komt in aanmerking als de beoogde training of cursus een samenhang creëert tussen ideaal, aanpak en financiering. Daarnaast speelt de vraag of de cursus of training binnen onze (antroposofische) doelstelling past.

voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van belang voor het indienen van een aanvraag voor een cursus of training:

  • de cursus of training past binnen onze doelstellingen
  • de cursus of training is maatschappelijk betrokken
  • wanneer de cursus of training nog niet heeft plaats gevonden
  • de cursus of training is kortlopend (niet langer dan 3 maanden)
  • U onderzoekt de mogelijkheid of uw werkgever een gedeelte van de kosten kan overnemen.

aanvraag

U dient uw aanvraag ruim van tevoren in via ons online aanvraagsysteem. Lees eerst goed de handleiding door zodat u weet welke vragen u kunt verwachten.

De verplichte documenten worden hier onder vermeld.

Let op: heeft u ooit eerder een aanvraag bij ons ingediend, dan nemen wij uw huidige aanvraag alleen in behandeling als wij over de vorige projectaanvraag een evaluatie hebben ontvangen!

Voeg de volgende documenten aan uw aanvraag toe:

  • een bewijs van inschrijving van de cursus/training
  • een referentie van iemand die u goed kent en die in uw keuze gelooft

Bij een positief besluit worden de gelden naar de cursusgever of de trainer overgemaakt.

evaluatie

Na afloop van de cursus of training vraagt de Iona Stichting om een evaluatie. Voor ons is het van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en voor de aanvrager is dit een manier om te reflecteren op de cursus/training.

Wat staat er in de evaluatie:

  • hoe is cursus/training verlopen?
  • wat ging goed en wat zou u de volgende keer anders doen?
  • hoe zijn de financiën verlopen?

Delen