persoonlijke ontwikkeling

Naast ondersteuning voor specifieke beroepsopleidingen is het fonds Onderwijs & Ontwikkeling bestemd voor verschillende vormen van zelfontwikkeling. U komt in aanmerking als de beoogde training of cursus een samenhang creëert tussen ideaal, aanpak en financiering. Daarnaast speelt de vraag of de cursus of training binnen onze doelstelling past.

voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van belang voor het indienen van een aanvraag voor een cursus of training:

 • de cursus of training past binnen onze visie
 • de cursus of training is maatschappelijk betrokken
 • wanneer de cursus of training nog niet heeft plaats gevonden

aanvraag persoonlijke ontwikkeling stap voor stap

U gebruikt het formulier ‘training of cursus‘ voor uw aanvraag. Daarnaast wordt u gevraagd de volgende documenten toe te voegen:

 • uw motivatie om aan de cursus of training deel te nemen
 • een bewijs van inschrijving van de opleiding
 • een referentie van iemand uit uw omgeving

Uw aanvraag zal in de vergadering worden behandeld. Bij een positief besluit worden de gelden naar de cursusgever of de trainer overgemaakt.

evaluatie

Na afloop van de cursus of training vraagt de Iona Stichting om een evaluatie. Voor ons is het van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en voor de student is dit een manier om te reflecteren op de opleiding.

Wat staat er in de evaluatie:

 • hoe is cursus/training verlopen?
 • wat ging goed en wat zou u de volgende keer anders doen?
 • hoe zijn de financiën verlopen?

U kunt uw aanvraag zowel digitaal (iona@iona.nl, de bijlage is niet zwaarder dan 1 MB) als per post sturen o.v.v. ‘persoonlijke ontwikkeling’.


Delen

Vergaderdata

De complete aanvraag dient uiterlijk 14 dagen voor de vergadering in ons bezit te zijn. De directeur bepaalt of een aanvraag wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering.

2018

 • 12 december

2019

 • 8 januari
 • 14 februari
 • 12 maart

22 maart Jaarvergadering. Meer informatie volgt via de website.

 • 10 april
 • 14 mei
 • 11 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 9 december